4.27 Гимн Греции (и перевод) Подробнее: http://users.compulink.gr/maths/solomos.html

http://ru.youtube.com/watch?v=ORsz20PVXDw&feature=related
Υμνος εις την ελευθερίαν
 
1 Σε γνωρίζω από την κόψη
του σπαθιού την τρομερή,
σε γνωρίζω από την όψη
που με βία μετράει τη γη.

2 Απ' τα κόκαλα βγαλμένη
των Ελλήνων τα ιερά,
και σαν πρώτα ανδρειωμένη,
χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!

3 Εκεί μέσα εκατοικούσες
πικραμένη, εντροπαλή,
κι ένα στόμα ακαρτερούσες,
«έλα πάλι», να σου πεί.

4 'Αργειε νάλθει εκείνη η μέρα,
κι ήταν όλα σιωπηλά,
γιατί τά 'σκιαζε η φοβέρα
και τα πλάκωνε η σκλαβιά.

5 Δυστυχής! Παρηγορία
μόνη σού έμενε να λές
περασμένα μεγαλεία
και διηγώντας τα να κλαις.

6 Και ακαρτέρει και ακαρτέρει
φιλελεύθερη λαλιά,
ένα εκτύπαε τ' άλλο χέρι 
από την απελπισιά,

7 Κι έλεες: «Πότε, α, πότε βγάνω
το κεφάλι από τσ' ερμιές;».
Και αποκρίνοντο από πάνω
κλάψες, άλυσες, φωνές.
Перевод с английского перевода Р.Киплинга, 1918год «Гимн Свободе»

Ты вернулась! Афина средь нас!
Узнаём тебя, в наших очах,
По лучам твоих солнечных глаз
По сиянью на кромке Меча.

Свет отцов, что ушли в мрак могил,
Чтоб меч доблести цели достиг
Мы с тобой, ты итог наших сил
О, Свобода! Привет наш прими!

Как же долго средь нас ты жила
В горе в скорби за каждую жизнь
Ты священный меч-голос ждала
«Встань! С щитом иль на нём, но вернись!»

Ах, как долго гнила ига ночь
«Встань!» не слышно сквозь стоны и плач
Слёзы - мёд для тирана и прочь
Не уйдёт он - над всеми палач.

И пока боль струилась из глаз
Век за веком жгли слёзы плоть щёк
И с одежд вместе с ними дымясь
Шла кровь греков… Но прерван поток!

Всё! Свобода, глянь в очи сынов
В их дыханье меч-голос звучит:
В бой! Не быть впредь на греках оков
Только ты или смерть! Только ты!

Свет отцов, что ушли в мрак могил,
Наш меч доблести цели достиг
Мы с тобой, ты итог наших сил
О, Свобода! Привет наш прими!
Запишите ваши оценки для последующего сравнения. Чем он лучше, а чем хуже российского гимна.
Гимн Греции, родины Олимпийских игр - незапоминающийся, но без кавычек. Его полный текст содержит 158 куплетов. В олимпиаде гимнов - он чемпион мира по длине. Говорят, что ни один грек не помнит все. Исполняются не все.
Для меня особо интересно было узнать, что после падения Византии в 1453 году не было самостоятельного греческого государства и что в Греции чтут память адмирала Ушакова (как святого) в результате побед которого в 1798-1800г.  завершилось почти 350-летнее «оттоманское иго». К слову сказать, освобождению Руси также способствовала очень существенная внешняя помощь. Правда, в отличие от помощи Ушакова - косвенная, со стороны Тамерлана - хромого Тимура.

Внимание, я не ручаюсь за точность смысла этого (в данном случае уже двойного) ритмизованного перевода. Но если я смогу сделать или достать прямой построчный перевод, то исправлюсь. Другой вариант перевода (возможно, более верный) можно увидеть на http://russiangreece.gr/content/view/394/92/
 
Да, конечно, не позднее 2040 года (Как увидела Ванга) наш гимн прекрасный по музыке и ужасный по 4-му тексту содержащему свыше 30 «фи» от чуши до бахвальства и лжи безусловно освободится от продавленной без конкурса демонстративно «незапоминающейся» разрушительной ...
А будет этот, соответствующий восстановленному историческому имени нашей страны и лучший (на мой взгляд) среди всех рассматриваемых здесь текстов. А может быть и ещё лучше. Благо сегодня критерии качества сформулированы.
Подробнее о Греции см. Страны мира


[4.26] 4.27 [4.28 Текст португальского гимна] (Мои оценки см. 4 Национальные гимны > 50 стран)

    На
главную
страницу
1-3[Что такое хорошо]   4[Как его делают другие страны]   5[Как мы]   7[Как нам исправить плохое]   8.2[Откуда миллиарды]
10[Почему Путин ждёт эту информацию]  11[Текст «За Русь»]  12[В ритмах, рифмах и эмоциях о России, гимне, авторе]
2.7.3[Национализм или патриотизм+...Н%Н] 16[Идеология патриотизма «Гордость Родины»]

Для расцвета (возрождения, удвоения ВВП, ...) России нужна активизация россиян, поэтому
замена демонстративно «незапоминающегося» текста государственного гимна России
(продавленного (без конкурса) в нарушение приказа президента Путина, выразившего волю 80% россиян,
текста, увы, разрушительного, не содержащего национальной идеи, худшего среди >50 зарубежных аналогов,
текста, имеющего свыше 30 недостатков от чуши до бахвальства и лжи, а потому отторгаемого людьми)
возможна, выгодна, неотвратима, а потому необходима и как можно скорее! 

За Русь, или
миллиарды

для России

Лучшая
национальная идея

Родина,
я стану твоей гордостью

Если на Ваш взгляд этот сайт нужен Родине, то помогите - делайте ссылки у себя на сайте или на любых форумах
zarus1.narod.ru Гимн России  и/или  zarus1.narod.ru/ZaRus2_8.htm Национальная идея
Сайт управляется системой uCoz